✓ Belgium - Free Shipping over € 100
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kevin’s Men’s Wear

Adres : Verheydenstraat 7  1700 Dilbeek

Mail : [email protected]

Telefoon : +32 (0)2 569 40 03

Ondernemingsnummer: BE0847132870

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kevin’s Men’s Wear, zetel te Verheydenstraat 7, 1700 Dilbeek, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kevin’s Men’s Wear moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de

Toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kevin’s Men’s Wear aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

In België, vanaf bestellingen boven een bedrag van 100 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend. Bij aankopen onder de 100 EUR zal er verzendingskosten aangerekend worden. Voor elke aankoop buiten België zijn ook verzendingskosten te verwachten voor elke bestelling onder de 200 EUR.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kevin’s Men’s Wear niet. Kevin’s Men’s Wear is wat de juistheid

En volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kevin’s Men’s Wear is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Kevin’s Men’s Wear beschikt over 1 voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel. De klant in de winkel heeft dan ook voorrang op de voorraad. We vragen u daarvoor begrip te hebben.

Daarnaast voorziet Kevin’s Men’s Wear de mogelijkheid om cadeaubonnen online aan te kopen en met een persoonlijke boodschap fysiek te laten opsturen naar de begunstigde. Aan dit proces is een betaalsysteem gekoppeld. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. Maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kevin’s Men’s Wear. Kevin’s Men’s Wear kan niet

Aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Betalingen

Via het betaalsysteem Mollie kan je online betalen.

Je volgt de stappen op het scherm. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van bestelling en betaling.

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden.

In België, vanaf bestellingen boven een bedrag van 100 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend. Bij aankopen onder de 100 EUR zal er verzendingskosten aangerekend worden. Voor elke aankoop buiten België zijn ook verzendingskosten te verwachten voor elke bestelling onder de 200 EUR.

 

Artikel 5: Retouren en ruilen

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetoek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze fysieke winkel in Dilbeek. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. Het retourformulier kan hier worden gedownload, of vindt u terug op onze website. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : Verheydenstraat 7, 1700 Dilbeek

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Lingerie kan omwille van hygiënische reden niet geruild worden. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestelde artikels op de webshop kunnen op 2 manieren geleverd worden: thuis levering of afhaling op Kevin’s Men’s Wear.

Afhaling op Kevin’s Men’s Wear in Dilbeek : kan meestal de dag zelf nog gebeuren.

Thuislevering: De bezorging wordt verzorgd door Bpost. Zij doen hun uiterste best om onze belofte aan u waar te maken. Echter kan het bij uitzondering voorkomen dat dit niet waargemaakt kan worden, bijvoorbeeld bij extreme drukte.

Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kevin’s Men’s Wear. Verder gelden er voor de geschenkcheques de volgende voorwaarden:

 

Artikel 7: Terugbetalingen

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening. Indien u een cadeaubon heeft gebruikt voor uw aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag crediteren op uw cadeaubon-rekening.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kevin’s Men’s Wear.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KEVIN’S MEN’S WEAR Te wijzen, bv. Aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Voor giftcards die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Kevin’s Men’s Wear klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Kevin's Men's Wear.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kevin’s Men’s Wear zo snel mogelijk inlichten.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Kevin’s Men’s Wear is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)2 569 40 03 via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Verheydenstraat 7, 1700 Dilbeek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kevin’s Men’s Wear, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kevin’s Men’s Wear, Verheydenstraat 7, 1700 Dilbeek of via [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kevin’s Men’s Wear.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kevin’s Men’s Wear heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kevin’s Men’s Wear houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. De behandeling van persoonsgegevens door Kevin’s Men’s Wear wordt verder toegelicht in de privacy policy.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kevin’s Men’s Wear om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kevin’s Men’s Wear. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »